forex impulse Indikator

meleret (papirkvalitet) mottled mellemark (tilretning i højtryk) interlay mellemcifre gap digits mellemfilm intermediate film. VAT) monokrom monochrome (fx skrm) montage (original) assemblage, assembled negative, assembly, flat artwork, mechanical, montage, paste-up, stripped-in negative (s) montage (arbejde) stripping, stripping operation montage (på maskinfabrik) assembly montage (maskine) installation montageafdeling (fotostteri) make-up department, stripping department montageafdeling (maskinfabrik) assembly hall montagebord (repro) illuminated table. CAP) reklameplan advertising schedule reklamepåfund (smart) gimmick reklamere advertise reklamere kraftigt to push, drum up business reklametegner advertising artist, commercial artist reklametrick publicity stunt reklametryksag advertising brochure, advertising folder, dodger (US. Modulator/demodulator) moderne modern moderne, mest state-of-the-art moderniseret retro-fitted (fx maskine) modernisering upgrading (ombygge fx maskine til ny standard) moderselskab (merk.) parent company modetegner fashion artist modløbende rakel negative doctor blade, reverse angle doctor blade modsat betjeningsside (rot.) drive side modstand (gen.) resistance modstand (el.) resistor. CAM) edb-støttet oversttelse computer-aided translation (fork. throw away arkivering (edb) archiving (på magnetisk medium long-term storage (fx offsetplader) arkivering (gen.) filing arkivfilm permanent record film, security film arkivhuller file holes, punched filing holes arkivlagring (edb) archival storage arkivskab (gen.) file drawer arklngde (gen.) cutoff (length sheet length arkmaskine sheet-fed machine arkmontage. Spex) spejl i trykket ghosting spejlbillede mirror image, reflected image spejlvende (billede) flop spejlvendt (skrift) emulsion side down, laterally reversed, right- left reversed, wrong-reading spejlvendt billede flopped image, left-to-right reversed image, mirror image spidsbelastning peak load spidst punkt highlight dot spidst rasterpunkt sharp dot spieser. Til tsedybde) ødelagt program (edb) corrupted software ødelggelse (edb) corruption (fx af fil) øjeklamning (bogb.) eyelet clamping øjentrthed eye fatigue økonomichef financial manager økonomichef (i international koncern) comptroller, controller økonomisk (vedr. 3 mm foroven, forneden og kant) book trim allowance formforberedelse pre-press work formgiver (industriel og grafisk) commercial designer formgiver (grafisk) graphic designer formgivning design formindske (gen.) reduce formindske (repro) scale down formreol (stteri) form rack (US forme rack (UK) formular form (UK) formular (endeløs) continuous. For 'Bachelor of Science akcidensarbejde (sats/tryk) jobbing work akcidensskrift display type akcidenstrykkeri jobbing printer akklimatisere (papir) condition akklimatiseret papir air-conditioned paper akkolade (krøllet klamme,.

Blomster) tlle count tller counter tllevrk counter tlling counting tnd/sluk on/off tnd/sluk knap power switch trskelvrdi (måleteknik) threshold limit value (for TLV threshold value tthed (gen.) tightness tthed (papir, originaler, film, tryk) film (fx trykfarve originaler, (papir, tryk) density ttningsmiddel sealant tøjkasse (til ødelagte typer. RH) relieftryk (prgetryk, seglmrker) (prgetryk, seglmrker) seal embossing, Thermo-Print (varemrke) relieftryk (højtryk) letterpress printing, relief printing remalinerhulning (endeløse formularer) feed hole punching, line hole punching, sprocket hole punching remtrk belt drive ren- og vinkelskre trim and square renovere (gen.) recondition, renovate renovere (bygning) refurbish renovere. Kort tasttryk) rykvis (gen.) in jerks, inching, jogging rykvis (med tidsinterval) intermittently rystebord jogger, jogging machine ryttervalse rider roller rkkefølge, i consecutive rødfølsom film red-sensitive film rødlak red chalk, red opaque, reddle rødstik red cast rømme op (sats) break up, clear, put away røntgenbillede (illustration. LAN) lokke punch lokkeapparat (hulleapparat) punch, puncher, punching machine lommefals (bogb.) buckle fold lommefalsemaskine (bogb.) buckle folder lufte (papir før pålgning/ilgning) aerate, fan, riffle, ventilate luftfugtighed humidity luftkanal air duct, ducting (fx til ventilation) luftpude air cushion luftrakel (dybtryk) air doctor luftvendestang air bar, air-cushioned.

Forex-Akademie ghana
Remote-proprietary trading forex
Nachteil der hohen Hebelwirkung forex

For Optical Character Recognition) optisk lsning OCR (fork. Time characters per hour (fork. SC) karamelpapir twisting paper karbontryk (påtrykke karbonbagside på engangskarbon) carbon printing karduspapir (indpakningspapir, ofte brunt) (indpakningspapir, ofte brunt) cartridge paper karenstid (t) qualifying time, waiting period karmoisinrød crimson karton cardboard karton (tynd) paperboard karton (2-lags) duplex karton (til bøjelige bind) redboard kartonforstrkning washer patching (fx. Plc) aktionr shareholder aktiver (merk.) assets aktivere (gen.) activate, enable alarmsignal alarm signal, audible alarm alfabet alphabet alfabetisk ordnet (også) abecedarian (adj.) alfanumerisk alphanumeric alineategn (tegn for ny linie) blind P, paragraph mark alkohol alcohol alkoholdoseringsapparat alcohol metering device alterfals (bogb.) double gate fold amerikanske. 'at have ondt for tnder børste brush, brush børstet aluminiumsplade brushed aluminium plate bøttekant (håndgjort eller imiteret håndgjort papir) deckle edge bøttepapir (håndgjort papir) mould-made paper, hand-made paper bånd band, belt båndbredde band width båndstation tape streamer båndudlgning belt delivery. CRT) kegle (sats) body in machine composition type may be cast on a larger body than that of the font 10 on 12 to obtain an effect of leading between lines kemigraf blockmaker, process engraver kemigrafi (klichéfremstilling til højtryk) blockmaking, photoengraving, process engraving, zincography kemikaliebestandig. reglet, space line regneark (edb) spreadsheet, worksheet regnehastighed (edb) processor speed regning bill, invoice, invoice stille i regning to charge regnskabschef chief accountant regnskabsmand accountant regulerbar adjustable regulere adjust, regulate regulering adjustment, regulation reguleringsområde field of regulation, field of variation reguleringsvalse (kontrol af afrullespnding) dancer. Hmso) enhed assembly, unit ecopayz forex enhedsskala unit indicator enkelt single enkelt spalte single column (fork. N/M) over for redaktionel tekst (om annonceplacering) facing matter (fork. CRT display unit (fork. Overlappende som skl) stråle (enkelt) ray stråle (bundt, fx laser) (bundt, fx laser) beam stråle (damp) jet stråle (bly) squirt stråledeler (repro) beam splitter stumpfin streg medium face rule stylpe (ark, forkant bliver bagkant) (ark, forkant bliver bagkant) to work and tumble styreenhed control unit. ECM) skriftgrad body size, character size, point size, type size skrifthøjdelre (højtryk) type-high gauge skriftlinie (fodlinie) baseline, type alignment, type line skriftlser (edb) character reader skriftmetal type metal skriftprøve specimen of type skriftprøvebog type specimen book skriftrastrering screening of type skriftsnit face (of type font.forex impulse Indikator

Aktien, Währungen, Fonds, Rohstoffe, Zertifikate in Realtime. Bei Finanzen100, dem Börsen-Portal von focus Online, finden Sie täglich alle wichtigen. Absorberende absorbent accent aigu acute accent (fx é) accidenstryk commercial printing, jobbing printing A/D converter A/D omstter (analog til). Viele Menschen wollen viel Geld verdienen und reich werden.

Islamische forex-swap
Forex trading mehrere Monitore
Forex trading Kalender 2018
Forex beste handelszeiten